Școala Gimnazială Váradi József

Corpul profesoral


Catedra de Limba și literatura română

PedagogDiscipline
KOVÁCS JUTKALimba și literatura română
SASS ERIKALimba și literatura română
PETHÖ MONA-MIHAELALimba și literatura română
VOLOȘINCU MANUELALimba și literatura română
CUCU ROXANALimba și literatura română
ȘERBU LUCICA-GEORGIANALimba și literatura română
KOVÁCS JUTKALimba latină
SASS ERIKALimba latină
PETHÖ MONA-MIHAELALimba latină
PÉNZES JÓZSEF-SZABOLCSLimba latină
PETHÖ MONA-MIHAELAOpțional: Lectura și abilitățile de viață
KOVÁCS JUTKAOpțional: Lectura și abilitățile de viață

Catedra de Limba și literatura maghiară

PedagogDiscipline
BOTH ERZSÉBETLimba și literatura maghiară
KERTI JÓZSEFLimba și literatura maghiară
INCZE MELINDALimba și literatura maghiară
SALA KRISZTINALimba și literatura maghiară
KOZMA CSABALimba și literatura maghiară
DOMOKOS ELISABETA-IUDITHLimba și literatura maghiară
JAKAB IMOLALimba și literatura maghiară

Catedra de Matematică - Informatică

PedagogDiscipline
GAVRILĂ LUMINIȚAMatematică
PETER MÉDIMatematică
SIMON ZSUZSANNAMatematică
KOLUMBÁN ANIKÓMatematică
SZŐKE BARNAMatematică
GECSE TERÉZIAInformatică și TIC
CALINOVICI SUZANNAInformatică și TIC

Catedra de Limbi străine

PedagogDiscipline
LAZAR ENIKŐLimba engleză
VAJDA ÉVA-ANDREALimba engleză
ZILAI ERZSÉBETLimba engleză
KOVÁCS ILDIKÓLimba engleză
KOVASCH ORSOLYALimba engleză
ROTH IMOLALimba engleză
JAKAB IMOLALimba germană
ELEKES EMESEOpțional: Comunicare în limba germană
JAKAB IMOLAOpțional: Comunicare în limba germană

Catedra de Fizică - Chimie - Biologie

PedagogDiscipline
SERES TÜNDEFizică
KEREKES JENŐFizică
SZÁRAZ LEVENTEFizică
SZŐKE BARNAFizică
JAKSA IMRE CSABA Chimie
SZÁRAZ LEVENTEChimie
KEREKES JENŐChimie
GYÖRGY KÁROLYBiologie
VÉGH ÉVA-MÁRIABiologie
KONSZA BOGLÁRKABiologie
GYÖRGY KÁROLYOpțional: Educație pentru sănătate

Catedra de Istorie - Știinţe sociale - Geografie - Religie

PedagogDiscipline
SÁNDOR SZILÁRDIstorie
SALAMON CSABA - ATTILAIstorie
ADAM-GÎRBULEȚ GABRIELAIstorie
LAZAR RAIMOND-ADRIANIstorie
ADAM-GÎRBULEȚ GABRIELAEducație socială
SÁNDOR SZILÁRDEducație socială
NAGY GELLÉRTEducație socială
PAPP LEHEL-KÁROLYEducație socială
SEBESI ILDIKÓ ENIKŐGeografie
HOLLANDA TIMEAGeografie
VINCZI BOTOND-LÁSZLÓReligie
ANDRÁS IZOLDAReligie
COLIBAN MIRCEAReligie
HANDRA RÉKA-ZSUZSÁNNAReligie
NYILAS BEÁTA-RÉKAReligie
PÉNZES JÓZSEF-SZABOLCSReligie
KELEMEN IZABELLA BOGLÁRKAEducație financiară
SÁNDOR SZILÁRDIstoria minorităților
PÉNZES JÓZSEF-SZABOLCSOpțional: Dezvoltarea personalității prin jocuri didactice
PÉNZES JÓZSEF-SZABOLCSOpțional: Educație pentru viața familială
SZILÁGYI ANDREAConsiliere și dezvoltare personală

Catedra de Sport și arte

PedagogDiscipline
JANKÓ BOTONDEducație fizică
BOGDÁN BEÁTAEducație fizică
BUCSI IMRE LÁSZLÓEducație fizică
KODOLÁNYI EDITEducație fizică
DEÁK MONIKAEducație fizică
JANKÓ ATTILAEducație fizică
FÁBIÁN LEVENTEEducație fizică
THORMANN BRÎNDUȘA-SABINAEducație plastică
KOVÁCS KAROLAEducație plastică
SOMOGYI EDINAEducație plastică
ANDOR DALMAEducație tehnologică
ELEKES EMESE-KRISZTINAMuzică
BOGYOR BARBARA Muzică
ANDOR DALMAOpțional: Cultură digitală
SOMOGYI EDINAOpțional: Atelierul fanteziei

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

- președinte
Membrii:
Pedagogclasa

Comisia profesorilor diriginți

PETHÖ MONA-MIHAELA - președinte
Membrii:
Pedagogclasa
SASS ERIKAV. A
SÁNDOR SZILÁRDV. B
ELEKES EMESE-KRISZTINAV. C
LAZAR ENIKŐV. D
ROTH IMOLAV. E
KEREKES JENŐVI. A
INCZE MELINDAVI. B
BUCSI IMRE LÁSZLÓVI. C
KOVÁCS JUTKAVI. D
SOMOGYI EDINAVI. E
PETHÖ MONA-MIHAELAVII. A
SZILÁGYI ANDREAVII. B
PÉNZES JÓZSEF-SZABOLCSVII. C
PETER MÉDIVII. D
HANDRA RÉKA-ZSUZSÁNNAVII. E
BOGDÁN BEÁTAVIII. A
BOTH ERZSÉBETVIII. B
DOMOKOS ELISABETA-IUDITHVIII. C
SEBESI ILDIKÓ ENIKŐVIII. D
GYÖRGY KÁROLYVIII. E

Comisia metodică a învăţătorilor secţia maghiară

CZIKA ÁGNES - președinte
Membrii:
Pedagogclasa
BENEDEK EDITHP. C
NAGY NOÉMIP. D
SZABÓ ZITAP. E
CZIKA ÁGNESI. C
PÉTER KINGAI. D
TAMÁS MÁRTAI. E
JAKAB ZSUZSANNAI. F
ZSIGMOND ANAII. C
BOTH BERNADETTEII. D
VENCZ ZITAII. E
TANKÓ BLANKA-MÁRIAII. F
BALLA ENIKŐIII. C
SZABÓ ÁGNESIII. D
FODOR JUDIT-MÓNIKAIII. E
BARDOCZ ILDIKÓIV. C
JÁKÓ ERZSÉBET-DÓRAIV. D
DOMOKOS MELINDA ZSUZSÁNNAIV. E

Comisia metodică a învăţătorilor secţia română

GRIGOROȘCUȚĂ CARMEN-GEORGETA - președinte
Membrii:
Pedagogclasa
SPRÎNCENATU OANA-CRISTINAP. A
MACOVEI MONAI. A
GRIGOROȘCUȚĂ CARMEN-GEORGETAII. A
KOVÁCS EMESEIII. A
TRIFAN AURORAIV. A

Comisia metodică a învăţătorilor învăţământ alternativ step by step

BALÁZS RÉKA-MELINDA - președinte
Membrii:
Pedagogclasa
BALÁZS RÉKA-MELINDA / HALADA MELINDAP. B
CSEREI HAJNAL / VÁRI JULIA-KINGAI. B
INCZE MÁRIA / SZABÓ KINCSŐ-KINGAII. B
BEDŐ MAGDOLNA / PAL MELINDAIII. B
BADI KINGA / KEREKES ZSUZSANNAIV. B

Consiliul de administrație

LAZAR RAIMOND-ADRIAN - președinte
Membrii:
Numele și prenumeleFuncția
GAVRILĂ LUMINIȚAReprezentant al cadrelor didactice
BALAZS RÉKA - MELINDAReprezentant al cadrelor didactice
PÉTER KINGAReprezentant al cadrelor didactice
PÉNZES JÓZSEF SZABOLCSReprezentant al cadrelor didactice
DEBRECZENI LÁSZLÓReprezentant al Consiliului local
KISS - BARTHA ANNAMÁRIAReprezentant al Consiliului local
SIMON ILDIKÓReprezentantul Primarului
ROMAN ZSUZSANNAReprezentant al părinților secția maghiară
BENEDEK SÁRAReprezentant al părinților secția maghiară
MARIN OLGA - ELENAReprezentant al părinților secția română


Evenimente

Informații de interes public

Angajări

Anunțul se poate descărca în format pdf .

21 februarie 2024